Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Mε σχετική σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ανατίθεται στην τελευταία η καταβολή αποζημίωσης των προσφύγων (20% μετρητά και 80% σε ομολογίες) έναντι της αξίας της περιουσίας που εγκατέλειψαν στην Τουρκία.