Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Yπογράφεται στην Άγκυρα η σύμβαση της Άγκυρας, γνωστότερη ως συμφωνία Εξηντάρη – Ρουσδή, με την οποία η Ελλάδα παραιτείται του δικαιώματος επιστροφής όσων Ελλήνων έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη τα προηγούμενα χρόνια (φυγάδων), ενώ ρυθμίζεται το ζήτημα των «εγκατεστημένων» Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (établis) που εξαιρούνται της ανταλλαγής.