Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Δημιουργική γραφή με την Ελένη Σβορώνου | Συγγραφέας

Το παιδί, η πόλη, τα μνημεία και οι λέξεις.

Στο εργαστήριο αυτό θα πάρουμε ιδέες για να δημιουργήσουμε ιστορίες, και άλλες μορφές κειμένων, με τα παιδιά για τα μνημεία και την πόλη. Αλλά στην πραγματικότητα για όποιο θέμα κι αν γράφουμε, μικροί μεγάλοι, τελικά γράφουμε για τον εαυτό μας! Ο κρυφός πρωταγωνιστής πίσω από κάθε μας ιστορία είναι ο αφηγητής-εαυτός. Στην πρώτη μας συνάντηση λοιπόν θα ξεκινήσουμε από στοιχεία την οικογενειακή μας ιστορία, όπως τη συνθέτουμε μέσα από τα θραύσματα της μνήμης και των αφηγήσεων, για να οδηγηθούμε στη γειτονιά, το χωριό, την πόλη και τα μνημεία της.
Από το «εγώ» και το «τότε» θα μεταβούμε στο «εμείς» και το «τώρα». Από τους τόπους της οικογενειακής μας ιστορίας, στη μεγάλη μας πόλη και στους τόπους της καθημερινότητάς μας. Ελπίζουμε πως η γέφυρα που θα στήσουμε με τις λέξεις μας ανάμεσα στις δυο όχθες της Ιστορίας θα θερμάνει το βλέμμα μας στην πόλη, στα μνημεία, στην ιστορία της.
Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους ένα μικρό αντικείμενο, κειμήλιο, φωτογραφία, ένα κινητό μνημείο πάντως της οικογενειακής τους ιστορίας.
Καθώς και μία φωτογραφία που θα τραβήξουν τώρα από την περιοχή κατοικίας τους με όποιο κριτήριο επιλέξουν. (Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι τυπωμένες ή στο κινητό).