Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/ τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Ενημερωτική ημερίδα για τη νέα περίοδο στο Δημαρχείο της Αθήνας (για τους εκπαιδευτικούς)
 • Σεμινάριο (για τους εκπαιδευτικούς) | μεθοδολογία ● ψηφιακή πλατφόρμα ● μουσειακή εκπ/ση ● χρήση βιβλιογραφίας
 • Δύο κύκλοι βιωματικών εργαστηρίων (για τους εκπαιδευτικούς) | δημιουργική γραφή ● οπτικοακουστικά μέσα ● κινητική έκφραση
 • «Ανακαλύπτω την πόλη μου (για τις σχολικές ομάδες) | Κάθε σχολική ομάδα:
 • Επιλέγει ένα γλυπτό/μνημείο στην περιοχή του σχολείου
 • Επιλέγει ένα γλυπτό/μνημείο στο κέντρο ή σε άλλο σημείο της πόλης
 • Τα επισκέπτεται και διερευνά την καλλιτεχνική τους αξία, και τη σχέση τους με την πόλη και τη μνήμη της.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται μία ξενάγηση: στην περιοχή Κυπριάδου από τη Monumenta, ή στα κτήρια και τα εργαστήρια της Α.Σ.Κ.Τ. στην οδό Πειραιώς, ή στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και Γλυπτοθήκης

 • Επισκέψεις (εθελοντών) συντηρητών έργων Τέχνης στα σχολεία, για ενημέρωση των παιδιών σχετικά με το έργο της συντήρησης και τη σημασία της προστασίας των γλυπτών και των μνημείων.
 • Γιορτή λήξης περιόδου 2018-19 που περιλαμβάνει:
 • Έκθεση με τα έργα των παιδιών
 • Παρουσιάσεις των σχολείων

Δημιουργική απασχόληση των μαθητών/-τριών

Kids for the city

Short video

Long video

Kατασκεύη Ιστοσελίδας by Epsilon Innovations