Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Η Υλοποίηση του προγράμματος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων επιλέγουν ένα κτήριο στη γειτονιά του σχολείου για να το μελετήσουν και να το καταγράψουν / τεκμηριώσουν. Η κάθε ομάδα μαθητών σχεδιάζει τη δική της περιήγηση στην πόλη, σε σημεία με εικαστικό, αρχιτεκτονικό ή ιστορικό ενδιαφέρον. Στο πρόγραμμα της περιήγησης, περιλαμβάνονται ξεναγήσεις στην περιοχή του Κολωνού από τη Monumenta, ή στα κτήρια και τα εργαστήρια της ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς, ή στην Τεχνόπολη, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Οργανικό μέρος της υλοποίησης του προγράμματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η μαθητική διαβούλευση, η οποία διενεργείται κατά τη διάρκεια της γιορτής λήξης του προγράμματος.
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, κάθονται σε στρογγυλά τραπέζια και καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν λύσεις, με αφορμή μια μελέτη περίπτωσης που συνδέεται με το αστικό περιβάλλον ή/και τη συνύπαρξη στο δημόσιο χώρο. Στο τέλος της συζήτησης τα συμπεράσματα που προκύπτουν επεξεργάζονται από το προεδρείο της διαβούλευσης. Από την επεξεργασία των συμπερασμάτων αναδεικνύονται οι βασικές λύσεις-προτάσεις οι οποίες τίθενται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσφέρεται ένα σεμινάριο για να υποστηρίξουν εργαστήρια διαβούλευσης στην τάξη και να προετοιμάσουν τα παιδιά για τη γιορτή λήξης.

2. Η διαδρομή

1. Ενημερωτική ημερίδα για τη νέα περίοδο στο Δημαρχείο της Αθήνας (για εκπαιδευτικούς)
2. Σεμινάριο καταγραφής κτηρίων από τη Monumenta (για εκπαιδευτικούς)
3. Βιωματικά εργαστήρια (για εκπαιδευτικούς, δύο κύκλοι):
Δημιουργική γραφή | Οπτικοακουστικά μέσα | Εικαστική έφραση/graffiti | Ρητορική | Παιδαγωγική του Θεάτρου
4. «Ανακαλύπτω την πόλη μου» (για τις σχολικές ομάδες). Κάθε σχολική ομάδα:
Επιλέγει ένα κτήριο στη γειτονιά του σχολείου για να το μελετήσει και να το καταγράψει / τεκμηριώσει ● Σχεδιάζει τη δική της περιήγηση στην πόλη, σε σημεία με εικαστικό / αρχιτεκτονικό / ιστορικό ενδιαφέρον ● Στο πρόγραμμα της περιήγησης, περιλαμβάνεται μία ξενάγηση: στην περιοχή του Κολωνού από τη Monumenta, ή στα κτήρια και τα εργαστήρια της ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς, ή στην Τεχνόπολη, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.
5. Η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης (για τις σχολικές ομάδες):
Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς προσφέρεται σεμινάριο και παιδαγωγικό υλικό για να υποστηρίξουν εργαστήρια διαβούλευσης στην τάξη και να προετοιμάσουν τα παιδιά για τη γιορτή λήξης.

6. Γιορτή λήξης περιόδου 2019-20 (διήμερη), που θα περιλαμβάνει:
Έκθεση με τα έργα των παιδιών ● Παρουσιάσεις των σχολείων ● Μαθητική διαβούλευση και ηλεκτρονική ψηφοφορία
● Δημιουργικές δραστηριότητες

Kids for the city

Short video

Long video