Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Εργαστήρι Ρητορικής με τη Φωτεινή Εγγλέζου | Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ70 Πειραιά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Η τέχνη του Λόγου άνθισε μέσα στη Δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας. Από τότε μέχρι και σήμερα, η Ρητορική είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης.
Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία επιδιώκει μέσα από τα προτεινόμενα επιμορφωτικά, βιωματικά σεμινάρια ρητορικής να αναδείξει τη διαχρονική σχέση της πόλης με τον Λόγο μέσα από τις φωνές των μαθητών/τριών. Η ρητορική τέχνη, ως σκέψη, ομιλία, μέσο επικοινωνίας και δημόσιας έκθεσης ιδεών και, κυρίως, επιχειρημάτων θα δώσει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες τη δυνατότητα: να εκφράσουν και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πόλη, τα κτήρια, τους δρόμους, τα μνημεία, την ιστορία της, να ανταλλάξουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα αναφορικά με αμφιλεγόμενα ζητήματα, να αναζητήσουν και να δώσουν εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα, να γνωρίσουν καλύτερα την Αθήνα του χθες, να αγαπήσουν την Αθήνα του σήμερα, να οραματιστούν την Αθήνα του αύριο. Τα μαθήματα ρητορικής, αντλώντας διδάγματα τόσο από την κλασική παιδαγωγική ρητορική όσο και από σύγχρονες επικοινωνιακές, θεατρικές και αφηγηματικές τεχνικές και αξιοποιώντας ποικίλα είδη κειμένων, θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση των μαθητών, ως πολιτών και ατόμων, που διέπονται από ήθος, λόγο και πάθος.
Ειδικότερα, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, με αφορμή μορφές και μνημεία, που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν το χθες με το σήμερα της πόλης της Αθήνας:
–  αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη γλώσσα του σώματος μέσα από τη μεγαλόφωνη, νοηματική        ανάγνωση κειμένων,
–  παράγοντας σύντομες προφορικές ομιλίες με στόχο να ορίσουν έννοιες, να πείσουν, να εμπνεύσουν, να                          ενημερώσουν, να παρακινήσουν το εκάστοτε ακροατήριο,
–  υποστηρίζοντας τις απόψεις τους για καίρια ζητήματα, που αφορούν σημαντικές μορφές, μνημεία και πρακτικές        που εφαρμόζονται στην πόλη με λογικά, επαρκή και αξιόπιστα επιχειρήματα,
–  ανταλλάσσοντας απόψεις, επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για ιστορικά και σύγχρονα θέματα στο πλαίσιο               ποικίλων διαλογικών συζητήσεων,
–  καλλιεργώντας την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση, την κριτική σκέψη,
–  συμμετέχοντας σε αγώνες αντιλογίας, που θα διευρύνουν τον τρόπο σκέψης και θεώρησης για τη ζωή και την              πραγματικότητα της πόλης τους.