Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Ξεκινά στην Κωνσταντινούπολη η λειτουργία της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών. Υπό την εποπτεία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί μέχρι το 1926 η ανταλλαγή περίπου 355.000 μουσουλμάνων της Ελλάδας και 250.000 ελληνορθοδόξων της Τουρκίας. Περίπου 900.000 ελληνορθόδοξοι έχουν ήδη καταφύγει στην Ελλάδα πριν από την υπογραφή της σύμβασης ανταλλαγής.

Ξεκινά στην Κωνσταντινούπολη η λειτουργία της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών. Υπό την εποπτεία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί μέχρι το 1926 η ανταλλαγή περίπου 355.000 μουσουλμάνων της Ελλάδας και 250.000 ελληνορθοδόξων της Τουρκίας. Περίπου 900.000 ελληνορθόδοξοι έχουν ήδη καταφύγει στην Ελλάδα πριν από την υπογραφή της σύμβασης ανταλλαγής.