Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Yπογράφεται στη Γενεύη το πρωτόκολλο ίδρυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, ενός αυτόνομου διεθνούς οργανισμού υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών με αρμοδιότητα την αγροτική και αστική αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Πρώτος της πρόεδρος ήταν ο Αμερικανός διπλωμάτης Χένρυ Μόργκενταου (Henry Morgenthau).

Yπογράφεται στη Γενεύη το πρωτόκολλο ίδρυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, ενός αυτόνομου διεθνούς οργανισμού υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών με αρμοδιότητα την αγροτική και αστική αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Πρώτος της πρόεδρος ήταν ο Αμερικανός διπλωμάτης Χένρυ Μόργκενταου (Henry Morgenthau).