Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Το ελληνικό Υπουργείο Περιθάλψεως αναλαμβάνει επιχείρηση περίθαλψης και μεταφοράς στην Ελλάδα των Ελλήνων που είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Ρωσία και τον Καύκασο. Μέχρι τις αρχές του 1921 52.878 Έλληνες μεταφέρονται από το Βατούμ στη Θεσσαλονίκη.