Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Εκδίδεται το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα» όπου παρουσιάζεται ο βίος και τα δεινά του μικρασιατικού Ελληνισμού την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής μέσα από τη ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη.

Εκδίδεται το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα» όπου παρουσιάζεται ο βίος και τα δεινά του μικρασιατικού Ελληνισμού την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής μέσα από τη ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη.