Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κατεδάφισης 2.749 προσφυγικών παραπηγμάτων στην Αθήνα και 1.077 στον Πειραιά. Κατεδαφίζονται στο σύνολό τους τα παραπήγματα στα Παλαιά Σφαγεία (Καλλιθέα) και στο Χατζηκυριάκειο. Την περίοδο 1952 – 1957 ανεγείρονται 3.815 οικήματα για στέγαση προσφύγων στην Αθήνα και 1.322 στον Πειραιά.

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κατεδάφισης 2.749 προσφυγικών παραπηγμάτων στην Αθήνα και 1.077 στον Πειραιά. Κατεδαφίζονται στο σύνολό τους τα παραπήγματα στα Παλαιά Σφαγεία (Καλλιθέα) και στο Χατζηκυριάκειο. Την περίοδο 1952 – 1957 ανεγείρονται 3.815 οικήματα για στέγαση προσφύγων στην Αθήνα και 1.322 στον Πειραιά.