Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Ιδρύεται στη Νέα Σμύρνη το σωματείο «Εστία Νέας Σμύρνης» (αρχικά ως Λέσχη Νέας Σμύρνης) με καταστατικό σκοπό τη συλλογή, μελέτη και διάσωση του εθνικού, πνευματικού, ιστορικού, λαογραφικού, αλλά και γλωσσικού πλούτου του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης.