Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Ιδρύεται από τη Μέλπω Μερλιέ το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αρχικά ως Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, με στόχο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του Μικρασιατικού ελληνισμού.