Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τερματίζει το έργο της. Αποκαταστάθηκαν αγροτικά 578.824 πρόσφυγες σε 2.085 συνοικισμούς, ενώ κατασκευάστηκαν 27.600 οικίες σε 125 αστικούς συνοικισμούς. Μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π. την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας και την αστική το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως.

Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τερματίζει το έργο της. Αποκαταστάθηκαν αγροτικά 578.824 πρόσφυγες σε 2.085 συνοικισμούς, ενώ κατασκευάστηκαν 27.600 οικίες σε 125 αστικούς συνοικισμούς. Μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π. την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας και την αστική το Υπουργείο Πρόνοιας και Αντιλήψεως.