Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Υπογράφεται στην Άγκυρα το ελληνοτουρκικό Οικονομικό Σύμφωνο το οποίο προβλέπει και τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών. Έτσι, η κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία των ελληνορθοδόξων ανταλλαξίμων εξισώθηκε με την περιουσία των μουσουλμάνων ανταλλαξίμων και η Τουρκία απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.