Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Η απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδας καταγράφει 1.221.849 πρόσφυγες. 276.000 πρόσφυγες βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Αττική αποτελώντας το 30% του πληθυσμού. Ειδικότερα 116.379 πρόσφυγες καταγράφονται στον Δήμο Αθηναίων (28% του πληθυσμού), 94.465 στον Δήμο Πειραιά (40% του πληθυσμού).

Η απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδας καταγράφει 1.221.849 πρόσφυγες. 276.000 πρόσφυγες βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Αττική αποτελώντας το 30% του πληθυσμού. Ειδικότερα 116.379 πρόσφυγες καταγράφονται στον Δήμο Αθηναίων (28% του πληθυσμού), 94.465 στον Δήμο Πειραιά (40% του πληθυσμού).