Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Στρατιωτικό κίνημα του ελληνικού στρατού που βρίσκεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με επικεφαλής τους συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παραιτείται από τον θρόνο και εγκαταλείπει τη χώρα, την εξουσία αναλαμβάνει Επαναστατική Επιτροπή με επικεφαλής τον Νικόλαο Πλαστήρα.