Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων από τους περίπου 16.000 αιχμαλώτους Έλληνες στρατιώτες που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων από τους περίπου 16.000 αιχμαλώτους Έλληνες στρατιώτες που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.