Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Δημοσιεύεται το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη «Γαλήνη» που αναφέρεται στις προσπάθειες των προσφύγων να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ανάβυσσο της Αττικής.