Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Υπογράφεται η συνθήκη του Νεϊγύ ανάμεσα στη Βουλγαρία και τους συμμάχους της Αντάντ. Η Βουλγαρία παραιτείται των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της Δυτικής Θράκης, ενώ ειδική συνθήκη που υπογράφει με την Ελλάδα προβλέπει την εθελούσια ανταλλαγή ελληνικών και βουλγαρικών πληθυσμών.

Υπογράφεται η συνθήκη του Νεϊγύ ανάμεσα στη Βουλγαρία και τους συμμάχους της Αντάντ. Η Βουλγαρία παραιτείται των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της Δυτικής Θράκης, ενώ ειδική συνθήκη που υπογράφει με την Ελλάδα προβλέπει την εθελούσια ανταλλαγή ελληνικών και βουλγαρικών πληθυσμών.