Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Πόσο καλά ξέρεις την Αθήνα;

Kατασκεύη Ιστοσελίδας by Epsilon Innovations