Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Η Παχούλη Αγνή είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων με εξειδίκευση σε Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες.
Εργάστηκε ως Μηχανικός Δικτύων στον ιδιωτικό τομέα και το 2003 διορίστηκε ως καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει πολυετή εμπειρία σε επιμορφώσεις ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες και στη Διδακτική της Πληροφορικής.
Από το 2009 ασχολείται συστηματικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, προπονώντας ομάδες μαθητών για συμμετοχή στους αντίστοιχους εθνικούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς. Επιπλέον, έχει αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής τόσο για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και για ενήλικες. Παράλληλα, εντάσσει ρομποτικές δράσεις στην καθημερινή πρακτική της σχολικής της τάξης.