Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Yπογράφεται στη Λωζάννη η ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών που προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων ελληνορθόδοξου θρησκεύματος που ήταν εγκατεστημένοι στην Τουρκία με τους Έλληνες υπηκόους μουσουλμανικού θρησκεύματος που ήταν εγκατεστημένοι στην Ελλάδα καθώς και την αποζημίωση των ανταλλαξίμων για την περιουσία που εγκατέλειψαν.

Yπογράφεται στη Λωζάννη η ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών που προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων ελληνορθόδοξου θρησκεύματος που ήταν εγκατεστημένοι στην Τουρκία με τους Έλληνες υπηκόους μουσουλμανικού θρησκεύματος που ήταν εγκατεστημένοι στην Ελλάδα καθώς και την αποζημίωση των ανταλλαξίμων για την περιουσία που εγκατέλειψαν.