Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνθηκολογεί με τους συμμάχους της Αντάντ (Entente Cordiale) υπογράφοντας ανακωχή στον Μούδρο της Λήμνου. Ένα μήνα νωρίτερα είχε συνθηκολογήσει και η Βουλγαρία. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίζεται στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συνθηκολογεί με τους συμμάχους της Αντάντ (Entente Cordiale) υπογράφοντας ανακωχή στον Μούδρο της Λήμνου. Ένα μήνα νωρίτερα είχε συνθηκολογήσει και η Βουλγαρία. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίζεται στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.