Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Το Υπουργείο Περιθάλψεως μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως με βασική αρμοδιότητα την περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων, κυρίως, στις πόλεις.

Το Υπουργείο Περιθάλψεως μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως με βασική αρμοδιότητα την περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων, κυρίως, στις πόλεις.