Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Ο ύπατος αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών Φρίντγιοφ Νάνσεν (Fridtjof Nansen) αναλαμβάνει τη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη μεσολάβηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ύπατος αρμοστής της Κοινωνίας των Εθνών Φρίντγιοφ Νάνσεν (Fridtjof Nansen) αναλαμβάνει τη διαχείριση του ζητήματος των προσφύγων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη μεσολάβηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.