Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

H Φωτεινή Εγγλέζου είναι καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Πιστεύει στην αξία της ρητορικής, ως τέχνης του Λόγου, μέσω της καλλιέργειας της επιχειρηματολογίας και της κριτικής σκέψης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, μέσα από στοχευμένα, αλληλοσυνδεόμενα και αντίστοιχα -με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών- εκπαιδευτικά προγράμματα, που συντελούν στη διαμόρφωση των αυριανών ενεργών δημοκρατικών πολιτών.
Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, δημοτικούς φορείς, βιβλιοθήκες κ.ά. καθώς και ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με την εφαρμογή της ρητορικής παιδείας στη σχολική πράξη. Ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια αγώνων αντιλογίας από τη Διεθνή Εκπαιδευτική Ένωση Αντιλογίας (International Debate Education Association-ΙDEA), έχει συντονίσει φοιτητικό όμιλο αγώνων αντιλογίας (debate) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συμμετέχει στη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, αγώνων αντιλογίας (debates), ρητορικών επιδείξεων, φεστιβάλ ρητορικής για μαθητές, ενώ έχει ασχοληθεί ενεργά, για πολλά χρόνια, με την άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από την καλλιέργεια του δημόσιου λόγου και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και ηγεσίας.
Συμμετέχει ως εισηγήτρια και προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια με θέμα την επιχειρηματολογία, τη ρητορική και την εφαρμογή τους στον χώρο της εκπαίδευσης. Εκτός από το βιβλίο της H Διδασκαλία της Επιχειρηματολογίας: Από τον Προφορικό στον Γραπτό Λόγο. Θεωρία και Πράξη, και το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΘ εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…, περισσότερα από είκοσι άρθρα της είναι δημοσιευμένα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά και επιστημονικά περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Mιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Είναι κριτής και μέλος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών καθώς και ενεργό μέλος της Ρητορικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Rhetoric Society of Europe). Από το 2018 συντονίζει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 “Odyssey: Οxford Debates για Νέους στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών” στην Ελλάδα.