Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Ο Παναγιώτης Κουνούδης είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας, κατεύθυνσης Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτά στο τμήμα Πληροφορικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί στο διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα “Θαλής” το 2014-15 και είναι μέλος του φιλεκπαιδευτικού οργανισμού «Χαρισμάθεια» που μεριμνά για τις ανάγκες των χαρισματικών παιδιών. Εργάζεται στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Το 2014 ξεκίνησε τη διδασκαλία της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου έως και σήμερα. Μιλάει 2 γλώσσες και στα ενδιαφέροντα του είναι το διάβασμα, η κιθάρα και ο προγραμματισμός.