Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
maria.dimopoulou62@gmail.com

Η Μαρία Δημοπούλου είναι εκπαιδευτικός και εργάζεται στην Α΄ Δ/νση Π.Ε Αθηνών ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έχει κάνει σπουδές Βιολογίας στο Université Libre de Bruxelles ,Παιδαγωγικά στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου .
Έχει εργαστεί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: στα ΠΕΚ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο ΙΕΠ ,στα σεμινάρια των Κέντρων Περ/κής Εκπ/σης . Στα πλαίσια της θέσης της και σε συνεργασία με την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων σχεδίασε και συντόνισε 3 Τοπικά σχολικά θεματικά Δίκτυα με θέματα:«To βλέμμα στην πόλη », «Ανθρώπινα δικαιώματα ,δημοκρατία ,ενεργός πολίτης», «Αειφόρα σχολεία στην Α Δ/νση Π.Ε Αθηνών» .
Συμμετείχε στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών σχετικών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας.
Συμμετείχε στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων :«Βιβλία σε Ρόδες» της ΠΥΡΝΑ ,«Υγιή παιδιά –υγιής πλανήτης » του WWF-Eλλάς , «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» της ΕΛΛΕΤ .Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου Οικολογικά Σχολεία της ΕΕΠΦ.