Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Ο Γιάννης Γκλαβίνας εργάζεται ως αρχειονόμος στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, είναι διδάκτωρ της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Έχει επιμεληθεί την έκδοση του ευρετηρίου του αρχείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα, τις μετακινήσεις πληθυσμών, τις κρατικές πολιτικές λογοκρισίας κ.ά., ενώ είχε την επιστημονική επιμέλεια εκθέσεων αρχειακού υλικού για τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα, τη λογοκρισία στη δικτατορία των συνταγματαρχών, για την 28η Οκτωβρίου 1940 και την ανταπόκριση των Αμερικανών κ.ά.