Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Το πρόγραμμα εστιάζει στα υπαίθρια γλυπτά και τα μνημεία της Αθήνας, στους κινδύνους που τα απειλούν, στην προστασία και τη συντήρησή τους. Μέσα από τις δράσεις του, οι μικρότεροι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • «υιοθετούν» ένα άγαλμα ή μνημείο στη γειτονιά τους και γνωρίζουν εμβληματικά γλυπτά στο κέντρο της Αθήνας.
  • φτιάχνουν με την τάξη τους ιστορίες για τα γλυπτά της πόλης, αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα, χοροκινητική έκφραση και δημιουργική γραφή
  • διερευνούν τη σχέση των γλυπτών με την ιστορία και τη μνήμη της πόλης, και μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν ως τοπόσημά της
  • αναπτύσσουν δεξιότητες του ενεργού πολίτη που διεκδικεί ποιότητα ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

 Αναλυτικά τα βήματα του προγράμματος (2018-19)

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το πρόγραμμα εστιάζει στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Αθήνας, και στην τέχνη της τοιχογραφίας και του graffiti.

Συγκεκριμένα,

  • εστιάζει στη σημασία της προστασίας των ιστορικών κτηρίων
  • επιχειρεί να διαχωρίσει τα έργα τέχνης από την αισθητική ρύπανση του αστικού περιβάλλοντος
  • προσεγγίζει, θεωρητικά και βιωματικά, τις έννοιες του δημόσιου χώρου και της πολιτειότητας
  • δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αφηγηθούν τη δική τους αστική εμπειρία αξιοποιώντας ποικίλα μέσα
  • εξοικειώνει τα παιδιά με τις έννοιες και τις διαδικασίες της ανοιχτής διαβούλευσης και της συναίνεσης

Αναλυτικά τα βήματα του προγράμματος (2018-19)