Τo πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εφαρμογή του κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.
empty

Στρατιωτικό κίνημα του ελληνικού στρατού που βρίσκεται…

empty

Κατάρρευση του μετώπου στη Μικρά Ασία, ήττα και άτακτη υποχώρηση…

empty

Ήττα του Βενιζέλου και του κόμματος Φιλελευθέρων στις εκλογές,…

empty

Το ελληνικό Υπουργείο Περιθάλψεως αναλαμβάνει επιχείρηση…

empty

Ιδρύεται από την βενιζελική κυβέρνηση το Υπουργείο Περιθάλψεως…

empty

Κίνημα Εθνικής Αμύνης και συγκρότηση Προσωρινής Κυβέρνησης…